Berjalan, Melihat Dan Mentafsir

Blog dengan muka baru dan informasi baru, berkaitan ilmu-ilmu yang blogger pelajari setiap hari. Blog bukanlah diari, tapi sebagai panduan apa yang telah dipelajari dari pengalaman.

Jom share...!

Wali Band Mantap!Wali Band merupakan band yang berasal dari Indinesia yang terkenal dengan lagu hit mereka iaitu Cari Jodoh. Bukan itu sahaja, band ini mempunyai banyak lagu yang bersifat ketuhanan, yang mana memang sesuai untuk mereka yang mahu menjinak-jinak dengan muzik ketuhanan atau nasyid. Ape tunggu lagi,jom layan lagu-lagu ini.


1. Shalawat

2. Aku Cinta Allah

3. Tuhan

4. Tobat Maksiat

5. Ya Allah

Pakaian Wanita dan Perhiasannya Menurut Islam


Oleh : M. Nazir Azhar

Wanita diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, dan
indah dalam berpakaian dan lain-lain. Namun Islam mengatur semua itu dengan
porsi tertentu dipergunakan pada tempat serta situasi tertentu.

Kenyataan di masyarakat adalah lebih banyak wanita yang menghamburkan uang
untuk kepentingan pakaiannya, perhiasan, alat-alat kecantikan, rambut dan
hiasan-hiasan remeh dan berlebihan lainnya. Padahal semuanya tidak akan
menambah kemajuan perekonomian dan tidak akan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Bahkan sebaliknya dapat menambah beban masyarakat jika dilakukan
tidak menurut aturan Islam.

Abul A'la Al Maududi dalam bukunya Al Hijab, memaparkan secara terinci
ajaran-ajaran Islam dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih,
suci, dan terhormat. Tatanan masyarakat ini memerlukan beberapa aturan
pengokoh, antara lain berupa pembenahan batin (ishlahul bathin), hukum
pidana (jinayah), dan tindakan pencegahan.

Kewajiban bagi wanita muslimah untuk mengenakan jilbab merupakan upaya
pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang merusak dalam segala bentuknya.

Wanita muslimah dilarang ber-tabarruj (bersolek) ala jahiliyyah. Di dalamnya
termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik
perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Rasulullah Saw
bersabda:"Barangsiapa berpakaian untuk berbangga-bangga (atau memamerkan
diri), maka di Hari Akhir Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan,
kemudian membakarnya bersama-sama". Riwayat yang lain: "Siapa yang memakai
pakaian mencolok, maka Allah akan memalingkan pandanganNya dari orang
tersebut hingga ia menanggalkannya".

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak
tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim. Mereka tidak dilarang
menampakkan zinat (perhiasan) nya kepada beberapa golongan laki-laki dan
wanita, sebagai tersebut dalam QS 24:31.

Taklif (pewajiban ) hijab ini, sebenarnya tidak hanya tertuju kepada remaja
dan pelajar atau mahasiswi, melainkan suatu kewajiban umum atas wanita yang
harus dilaksanakan sejak baligh hingga masa tuanya.

Hijab bukanlah sisa peninggalan adat atau kebiasaan wanita Arab, sehingga
wanita nonArab tidak perlu menirunya. Tetapi hijab adalah satu hukum yang
tegas dan pasti dari Allah Swt. Melanggar atau tidak mengakuinya berarti
mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial.

Banyak sejarawan Barat menganggap jilbab sebagai peninggalan kebiasaan
bangsa bangsa non Islam yang kemudian memeluk agama Islam. Padahal jilbab
adalah salah satu dari kewajiban yang mempunyai hukum dan falsafahnya
sendiri dalam Islam, yaitu syari'at Ilahi yang dengan tegas termaktub dalam
Al Qur'an dan Hadits Nabi (Surah 33:59,24:31).

'Aisyah ra berkata: "Pernah aku berhias lalu pergi ke tempat kemenakanku,
Abdullah bin Tufail. Lalu Nabi Saw tidak menyukainya. Kukatakan:"Ya,
Rasulullah! Dia adalah kemenakanku, lalu beliau bersabda:"Jika telah tiba
masa haidnya, seorang wanita tidak dibenarkan menampakkan anggota badannya
kecuali muka dan ini (sambil beliau memegang telapak tangannya".

Wanita yang telah mengalami masa menopause (terhentinya haid) mendapatkan
keringanan hukum dengan kebolehan tidak menutup rambutnya dan lengannya
sebagaimana firman Allah dalam QS.An Nuur:60.

Konon, sebelum turun ayat 31 surah An Nuur, kaum wanita biasa menutup kepala
saja, tetapi leher, bagian dada, dan bahkan kedua belah daun telinga mereka
biarkan terbuka.

Dalam ayat tersebut terdapat kata-kata:".....dan janganlah mereka
menampakkan zinat (perhiasan) nya, kecuali yang (biasa) nampak darinya....".

Tafsir al Kasysyaf mendefinisikan zinat sebagai segala sesuatu yang
dipergunakan oleh kaum wanita untuk berhias. Contoh zinat yang tampak dan
boleh ditampakkan ialah cincin, celak, dan pewarna kuku (alami). Sedangkan
zinat yang tak tampak dan dilarang menampakkannya kecuali kepada orang-orang
tertentu sebagaimana dalam lanjutan ayat QS24:31 meliputi antara lain:
gelang tangan, gelang kaki, kalung, tali pinggang, dan anting-anting.

Az Zamakhsyari, pengarang tafsir ini, lalu menjelaskan segi falsafah hukum
keizinan memperlihatkan zinat yang tampak, bahwa ia hanya terletak di dua
tempat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.
Imam Fakhrurrazi dalam tafsir al Kabir berpendapat sama dan senada dengan
pendapat az Zamakhsyari tersebut di atas.

Diriwayatkan dari Ali bin Ibrahim al Qumi, dari Abi Ja'fat (Imam al Baqir
ra), beliau menyatakan bahwa zinat yang tampak terbagi tiga:

a. Untum umum: pakaian, celak, cincin, pewarna kuku (alami), dan gelang.
b. Untuk muhrim: leher ke atas, lengan, dan pergelangan kaki ke bawah.
c. Untuk suami: seluruh tubuh wanita.

Menurut Abul A'la al Maududi, arti ayat "kecuali yang biasa tampak darinya "
adalah zinat wanita yang terpaksa tampak, kendati pria berminat
memandangnya. Allah SWT telah menegur para wanita muslimah agar mereka tidak
menampakkan zinat yang dapat mereka tutupi di hadapan lelaki bukan muhrim,
dan telah mengizinkan menampakkan zinat yang terpaksa tampak sebatas
keperluan saja, seperti wajah dan telapak tangan, dengan syarat: niat mereka
harus luhur dan tidak semata-mata ingin memamerkan kecantikan di hadapan
laki-laki bukan muhrim. Lalu setelah itu, bila tampak sebagian dari anggota
badannya yang lain karena suatu sebab darurat, maka Allah akan
mengampuninya. Misalnya karena sesuatu lain karena suatu hal seorang wanita
terpaksa membuka lengannya atau betisnya. Andaikata dalam kedaruratan ini
ada lelaki yang masih mencari kelezatan pandangan, dia sendirilah yang akan
menanggung risiko dosanya.

Para mufassir seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu'Abbas, Mujahid, dan Atha' sepakat
bahwa maksud ayat "kecuali yang biasa tampak darinya" adalah kaum wanita
diizinkan menampakkan sesuatu yang terpaksa tampak sebatas keperluannya,
bukan untuk memikat dan menarik perhatian lelaki bukan muhrim.

Kaum wanita mu'minah yang ingin menjalankan hukum-hukum Allah dan RasulNya,
dan tidak ingin jatuh ke lembah fitnah, dapat menentukan sendiri
pemakaiannya menurut situasi dan kondisi yang dihadapi, karena dalam hal ini
syari'at tidak menentukan hukum yang pasti.

Persyaratan Lain Pakaian Wanita Menurut Ajaran Islam

Nabi Saw.bersabda:"Termasuk golongan ahli neraka, wanita yang berpakaian,
tetapi (sebenarnya) telanjang". Maksudnya, meskipun pakaian sudah menutup
aurat dan longgar, masih bisa timbul fitnah jika beberapa persyaratan lain
tidak dipenuhi, yaitu: tebal, tidak mencolok dan menarik perhatian, tidak
menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak menyerupai pakaian orang-orang non
muslim baik secara mutlak (keseluruhan) maupun sebagian sehingga terjerumus
ke dalam dosa-dosa seperti yang mereka lakukan (QS.5:51).

Beberapa hadist lainnya menyebutkan.

Pernah Asma binti Abu Bakar mengunjungi 'Aisyah ra, kakaknya. Ketika
Rasulullah melihat bahwa pakaian Asma tidak cukup tebal, beliaupun
memalingkan muka seraya berkata:"Jika seorang wanita telah akil baligh, tak
ada anggota badannya yang boleh kelihatan kecuali ini dan ini (beliau
menunjuk muka dan telapak tangannya)".

Pada kesempatan yang lain, ketika Rasulullah melihat seorang wanita memakai
pakaian yang tipis, ia bersabda:" Bukanlah wanita yang beriman kepada surah
An Nuur (tersebut di atas) yang menggunakan pakaian seperti ini".

Rasulullah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita
yang bertingkah laku seperti laki-laki (HR,Abu Dawud,Ahmad).

4. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengutuk laki-laki yang
memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.

5. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Rasulullah Saw. bersabda:"Barangsiapa
meniru atau menyerupakan cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia
termasuk golongannya".

6. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, Rasulullah Saw. bersabda:"Siapa yang meniru
cara hidup orang musyrik hingga matinya, maka dia akan dibangkitkan di Hari
Akhir nanti bersama-sama dengan mereka".

Untuk menghindari fitnah seksual dan fitnah sosial, para wanita tidak cukup
hanya menutup aurat dengan jilbab, tetapi juga dengan pakaian taqwa. Maka
janganlah berikhtilath dan waspadalah terhadap fitnah-fitnah: mulut
(QS.33;24:19), suara (QS.24:31), berhias (QS.33:33), pandangan QS.24:31),
dan fitnah pakaian itu sendiri serta cara Rasulullah Saw. bersabda: "Bila
seorang wanita memakai wewangian, lalu ia berjalan melewati majelis
(laki-laki dengan maksud untuk menarik perhatian/nafsu syahwat), maka
berarti ia telah melakukan (perzinaan)" HR.Muslim).

"Wangi-wangian pria hendaknya yang kuat baunya tetapi tak berwarna,
sedangkan wewangian wanita hendaknya yang nyata warnanya namun ringan
baunya" (HR.Turmudzi dan Abu Dawud).

"Jika salah seorang wanita di antara kamu hendak mengunjungi mesjid,
hendaklah jangan memakai wewangian" (HR.Muslim).

FADHILAH WANITA

1. Doa wanita lebih makbul dari lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat dari lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulallah SAW akan hal tersebut, jawab baginda : “Ibu lebih penyayang dari bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia”.
2. Wanita yang solehah itu lebih baik dari 1,000 orang lelaki yang tidak soleh.
3. Seorang wanita solehah adalah lebih baik dari 70 orang wali.
4. Seorang wanita solehah adalah lebih baik dari 70 lelaki soleh.
5. Barang siapa yang mengembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang senantiasa menangis kerana takutkan Allah SWT dan orang yang takutkan Allah SWT akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.
6. Barang siapa yang membawa hadiah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan dari anak lelaki. Maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail AS.
7. Tidaklah seorang wanita yang haid itu, kecuali haidnya merupakan kifrah (tebusan) untuk dosa-dosanya yang telah lalu, dan apabila pada hari pertama haidnya membaca “Alhamdulillahi’alaa kulli halin wa astagfirullah“. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa.”, maka Allah menetapkan dia bebas dari neraka dan dengan mudah melalui shiratul mustaqim yang aman dari seksa, bahkan Allah Ta’ala mengangkatnya ke atas darjat separti darjatnya 40 orang mati syahid apabila dia selalu berzikir kepada Allah selama haidnya.
8. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersamaku (Rasulallah SAW) di dalam syurga.
9. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa taqwa serta bertanggung jawab maka baginya adalah syurga.
10. Dari Aisyah r.ha. “Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.”
11. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu.
12. Apabila memanggil akan engkau kedua ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.
13. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka akan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristigfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya dan meredhainya. (serta menjaga sembahyang dan puasanya).
15. Aisyah r.ha. berkata “Aku bertanya kepada Rasulallah SAW. Siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita?” Jawab baginda, “Suaminya”, “Siapa pula berhak terhadap lelaki?”, Jawab Rasulallah SAW, “Ibunya”.
16. Seorang wanita yang apabila mengerjakan solat lima waktu, berpuasa wajib sebulan (Ramadhan), memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya maka pasti akan masuk syurga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
17. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama maka Allah SWT memasukkan dia ke dalam syurga terlebih dahulu dari suaminya (10,000 tahun).
18. Apabila seseorang perempuan mengandungkan janin dalam rahimnya maka beristigfarLah para malaikat untuknya. Allah AWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.
19. Dua rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik dari 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil.
20. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari
21. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadat pada malam hari.
22. Apabila seorang perempuan mulai sakit hendak bersalin maka Allah SWT mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah SWT.
23. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu uratnya Allah mengurniakan satu pahala haji.
24. Apabila seserang perempuan melahirkan anaknya keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya
25. Sekirnya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin dia akan dikira sebagai mati syahid.
26. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya dari badannya (susu badan) akan mendapat 1 pahala dari setiap titik susu yang diberikannya.
27. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempoh (2 ½ tahun) maka malaikat-malaikat di langit akan khbarkan berita bahawa syurga wajib baginya.
28. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya menangis Allah akan memberi pahala 1 tahun solat dan puasa.
29. Wanita yang habiskan malamnya dengan tidur yang tidak selesa kerana menjaga anaknya yang sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba.
30. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anaknya yang sakit akan diampunkan oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia hiburkan hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala ibadat.
31. Apabila seseorang wanita mencucikan pakaian suaminya maka Allah mencatatkan baginya seribu kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahannya bahkan segala sesuatu yang disinari sang suria akan meminta keampunan baginya mengangkatkannya 1000 darjat untuknya.
32. Seorang wanita yang solehah lebih baik dari 1000 orang lelaki yang tidak soleh dan seorang wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutupkan baginya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu syurga yang dia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa dihisab.
33. Mana-mana wanita yang menunggu suaminya hingga pulanglah ia, disapukan mukanya dihamparkan duduknya atau menyediakan makan minumnya atau memendang ia pada suaminya atau memegang tangannya, memperelokkan hidangan padanya, memelihara anaknya atau memanfaatkan hartanya pada suaminya kerana mencari keredhaan Allah, maka disunatkan baginya akan tiap-tiap kalimah ucapannya, tiap-tiap langkahnya dan setiap pandangannya pada suaminya, sebagaimana memerdekakan seorang hamba. Pada hari kiamat kelak, Allah mengurniakan Nur sehingga tercenggang wanita mukmin semuanya atas kurniaan rahmat itu. Tiada seorang pun yang sampai ke martabat itu melainkan para Nabi.
34. Tidak akan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yang siang dan malamnya mengembirakan suaminya.
35. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya melihat isterinya dengan kasih sayang akan di pandang Allah dengan penuh rahmat.
36. Jika wanita melayan suaminya tanpa khianat mendapat pahala 12 tahun solat.
37. Wanita yang melayan dengan baik suaminya yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad.
38. Jika wanita memijat suaminya tanpa disurh akan mendapat pahala 7 tola emas dan jika wanita memijat suaminya bila disuruh akan mendapat pahala tola perak.
39. Dari Hadrat Muaz ra : Mana-mana wanita yang berdiri atas dua kakinya membakar roti untuk suaminya sehingga muka dan tanganya kepanasan oleh api maka diharamkan muka dan tangannya dari bakaran api neraka.
40. Thabit Al Banani berkata : seorang wanita dari Bani Israel yang buta sebelah matanya sangat baik khidmatnya kepada suaminya. Apabila ia menghidangkan makanan dihadapan suaminya, dipegangnya pelita sehingga suaminya selesai makan. Pada suatu malam pelitanya kehabisan sumbu maka diambilnya rambut dijadikan sumbu pelita. Pada keesokkan matanya yang buta telah celik. Allah kurniakan keramat (kemuliaan pada perempuan itu kerana memuliakan dan menghormati suaminya.)
41. Pada suatu ketika di Madinah, Rasulallah SAW keluar mengiringi jenazah. Baginda dapati beberapa orang wanita dalam majlis itu. Baginda lalu bertanya, “Adakah kamu menyembahyangkan mayat?” Jawab mereka, “Tidak”. Sabda Baginda “Sebaiknya kamu kalian tidak perlu ziarah dan tidak ada pahala bagi kamu. Tetapi tinggallah di rumah dan berkhidmatlah kepada suami nescaya pahalanya sama dengan ibadat-ibadat orang lelaki.
42. Wanita yang memerah susu binatang dengan “Bismillah” akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan.
43. Wanita yang menguli tepung gandum dengan “Bismillah”, Allah akan berkatkan rezekinya.
44. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti menyapu lantai di Baitullah.
45. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang mengeluarkan peluh ketika membuat roti, Allah akan menjadikan 7 parit diantara dirinya dengan api neraka,jarak diantara itu ialah sejauh langit dan bumi.
46. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang, Allah akan mencatatkan untuknya perbuatan baik sebanyak utas benang yang dibuat dan memadamkan seratus perbuatan jahat.
47. “Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang mengayam akan benang dibuatnya, Allah telah menentukan satu tempat khas untuknya di atas tahta di hari akhirat.
48. “Wahai Fatimah , bagi wanita yang memintal benang dan kemudian dibuat pakaian untuk anak-anaknya maka Allah akan mencatatkan baginya ganjaran sama seperti orang yang memberi makan kepada 1000 orang lapar dan memberi pakaian kepada 1000 orang yang tidak berpakaian”.
49. “Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang meminyakkan rambut anaknya, menyikatnya, mencuci pakaian mereka dan mencuci akan diri anaknya itu, Allah akan mencatatkan untuknya pekerjaan baik sebanyak helai rambut mereka dan memadamkan sebanyak itu pula pekerjaan jahat dan menjadikan dirinya kelihatan berseri di mata orang-orang yang memerhatikannya.
50. Sbda Nabi SAW : ‘Ya Fatimah barang mana wanita meminyakkan rambut suaminya, memotong kumis (misai) dan mengerat kukunya, Allah akan memberi minum akan dia dari sungai-sunai serta diringankan Allah baginya sakaratul maut dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman syurga dan dicatatkan Allah baginya kelepasan dari api neraka dan selamatlah ia melintas Titian Shirat.”
51. Jika suami mengajarkan isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun beribadat.
52. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumahtangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal dari suaminya akan menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat dari yakut.
53. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat tetapi Alah akan datang sendiri kepada wanita yang memberkati auratnya iaitu memakai purdah di dunia ini dengan penuh istiqamah.
54. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah.
55. Salah satu tanda keberkatan wanita itu ialah cepat perkahwinannya,cepat pula kehamilannya dan ringan pula maharnya (mas kahwin).
56. Sebaik-baik wanita ialah wanita (isteri) yang apabila engkau memandang kepadanya ia menggirangkan engkau, jika engkau memerintahkan ditaatinya perintah engkau (taat) dan jika engkau berpergian dijaga harta dan diri

~Tabarruj~

Assalamualaikum..Topik yang saya lampirkan di sini mungkin di anggap remeh oleh sesetengah kaum muslimat..Namun apalah kiranya, ilmu yang walau sedikit, tapi tidak dikongsi untuk renungan bersama..
Istilah tabarruj yang membawa maksud perbuatan wanita yang mendedahkan perhiasan dan kecantikannya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Ini termasuk perbuatan:
  • Wanita yang menunjukkan kecantikan wajahnya dan daya penarik tubuhnya kepada lelaki ajnabi.
  • Wanita yang mendedahkan kecantikan pakaian dan perhiasannya.
  • Memperlihatkan dirinya, gerak geri, sisirannya dan kemegahan.
Hukum tabarruj adalah haram disisi Islam kerana kita sedia maklum bahawa wanita adalah aurat seluruhnya dan tidak boleh dipandang oleh lelaki ajnabi, sama ada memandang tubuhnya, rambutnya, pakaian dan perhiasannya. Namun, sayu dihati saya tatkala melihat wanita pada akhir zaman kini tanpa segan silu memakai guntingan yang terbelah di sana sini, bertabarruj serta mempamerkan perhiasan mereka, sesungguhnya ini merupakan perbuatan maksiat yang nyata. Mereka begitu bangga melakukan tabarruj kerana mencontohi wanita-wanita kafir untuk kelihatan lebih mempesona bagi tatapan kaum lelaki yang asing..Astagfirullah..
Adakah kaum hawa ini sedar bahawa perbuatan seumpama itu merupakan kemungkaran besar yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang suci. Andai ditanya kepada kanak-kanak yang berusia 8 tahun tentang aurat, sesungguhnya, mereka sendiri mampu untuk mengatakan bahawa kaum wanita perlu menutup kepala dan berpakaian yang menutup tubuh..
Begitu juga apabila wanita-wanita ini memakai persalinan yang ketat dan nipis sehingga menampakkan lekuk-lekuk serta setiap inci tubuh mereka. salah satu dosa besar dan fitnah yang paling dasyat ialah wanita yang keluar rumah dalam keadaan terfitnah dan pemfitnah dengan cara tabarruj, sama ada dengan perhiasan, pakaian yang mendedahkan anggota-anggota sehingga menggoda nafsu lelaki dan bercampur-baur dengan kaum lelaki. Wanita yang berkelakuan seperti inilah yang menjadi kemurkaan Allah, wajib ke atasnya seksaan dan laknat Allah.
"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, melainkan yang (biasa) nampak daripadanya".

Perhiasan yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah:
  • Pakaian yang cantik
  • Perhiasan
  • Solekan.
Menurut Qurtubi; perhiasan itu (zinah) terbahagi kepada dua, iaitu:
  • Perhiasan semulajadi
  • Perhiasan yang diusahakan.
Perhiasan yang semulajadi ialah keelokkan wajah dan bentuk badan. Ini banyak manfaat dan jalan-jalan ilmu pengetahuan. sementara perhiasan yang diusahakan ialah usaha perempuan itu untuk mengubah dan mencantikkan keadaan dirinya, seperti pakaian, perhiasan daripada emas dan lain-lain. semua ini termasuk ke dalam apa yang dilaran oleh Allah SWT..
Allahuakhbar..semoga ilmu yang disampaikan ini menjadi warkah yang berguna kepada para muslimat yang dikasihi sekalian..

"Usirlah semua kesedihan dengan menyebut nama Allah yang bergantung padaNya segala sesuatu dan hindarilah serta jauhilah hawa nafsu yang melenakan"

Error in Quran?

Ada kesilapan dalam Quran?agenda siapakah ini?apa kesalahan kita? Tanpa menunding jari kepada sesiapa. Jom kita siasat sama-sama dan muhasabah diri..untuk rujukan anda:


Gege Gegok Aidilfitri 2009 at Rumah Tok Ayah


Masih di bulan syawal yang mulia(akhir syawal..dah hbs pose 6??y kene ganti tu boleh la ganti nanti kn?yang penting ganti,insyaAllah) masih tidak terlambat untuk aku mengucapkan Selamat Menyambut Aidilfitri (Rayer 6..hehe) dan yang paling penting, aku ingin meinta maaf kepada semua yang mengenali aku atau pun tak, maksud aku, mereka yang hanya mengenal aku dari luaran bukan sikap ku yang lemah ini. Maaf sume,0-0 ek.

Disini ada beberapa gambar sempena Hari Raya ke 2 di rumah tok sebelah ayah aku.


Adik-beradik abahku..hehe..

Inilah ahli keseluruhan ahli keluarga Che Mat or Che Mamat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tabung Untuk DSLR...

Promosi Untuk Pengunjung Blog CheHanif!!! Contact Saya (019 3639348).. Sape nak duit lebih boleh iklankan di blog anda, komisen akan diberikan..
FullFace Helmet WLT 101 Grey - RM270
FullFace Helmet WLT 101 Red - RM270
FF Helmet WLT Flip Up Black - RM270
FullFace Helmet WLT 101 White - RM250
KYT RC7 Tribal Helmet - RM280
KYT RC7 SpeedFire Helmet - RM280

Sore Chat!

Link

Anda Mungkin Suka Ini...

get this widget here

Untaian Hikmah

Siapa?

Orang yang berjalan

Orang Rajin Membaca

Post Pelik...

Hits